Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

Съобщения

Страницата съдържа списък на съобщенията публикувани в сайта.

Днес се подписа новият Колективен Трудов Договор в Топлофикация София ЕАД 18.08.2020г

Подписването на новия Колективен трудов договор е факт от днес. Благодаря на колегите от Топлофикация София, на представителите на ССФЕ Подкрепа и на профсъюзните организации за градивния подход и активния диалог. Надявам се в рамките на този договор доброто ни партньорство да продължи, за да осигурим здравословна среда на работа в дружеството. Всички ние сме натоварени с отговорността да гарантираме качествени услуги за потребителите. Това може да се случи само с добър екип от професионалисти. Разчитам и вярвам на колегите ни! Александър Александров.

Проведена среща в КТ ПОДКРЕПА с г-жа Фандъкова на 23.10.2019

Беше проведена среща с г-жа Фадъкова в централата на КТ ПОДКРЕПА.Разговорите преминаха в конструктивен тон и бяха намерени допирни точки за бъдещо сътрудничество.

Подадено е писмо за започване на преговори за увеличаваме на работните заплати

Подадено е писмо за започване на преговори за увеличаваме на работните заплати до г-жа Фандъкова с регистрационен номер СОА 18-НЦ62

ОБЩ ПРОЕКТ ЗА КТД

колеги, уведомяваме ви за започването на преговори по общияни проект за КТД 2018г. 


общо събрани на 11.04.2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ НСФЕБ,

 

       Отново потвърждавате нашата теза, че освен пенсионни фондове, животозастраховане и взаимоспомагателни каси, Вие не развивате никаква друга дейност.

      С новоподписаното от Вас КТД, освен че намалихте отпуските на хората, Вие не направихте нищо друго.

      Питаме Ви къде е Вашето становище относно съкращенията в предприятието?! и къде отиде гласувания проект одобрен от общото събрание?!

 


БКТД

Колеги през април 2014 беше подписан нов договор БКТД за бранш енергетика.Основни промени няма освен увеличението на купоните за храни и липсата на задължителни присъединителни вноски.  


БКТД ПРОМЕНИ

Колеги, във връзка с подписването на нов БКТД за бранш енергетика се състоя среща в управлението на "Топлофикация София" на която се подписа споразумене за увеличаване купоните за храна.Новото ниво влиза в сила от 12.04 2016г. като разликата ще бъде компенсирана с задна дата .


КТД

На 17.05 2016 е подаден нов съвместен проект за КТД


Честита Нова Година

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА КОЯТО НИ ОКАЗАХА И НЕКА НОВАТА ГОДИНА ИМ ДОНЕСЕ МНОГО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И ХУБАВИ МОМЕНТИ...


Съвместния ни проект за КТД със Съюза на енергетиците в България


Страници