Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

Подадено е писмо за започване на преговори за увеличаваме на работните заплати

Подадено е писмо за започване на преговори за увеличаваме на работните заплати до г-жа Фандъкова с регистрационен номер СОА 18-НЦ62