Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

общо събрани на 11.04.2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ НСФЕБ,

 

       Отново потвърждавате нашата теза, че освен пенсионни фондове, животозастраховане и взаимоспомагателни каси, Вие не развивате никаква друга дейност.

      С новоподписаното от Вас КТД, освен че намалихте отпуските на хората, Вие не направихте нищо друго.

      Питаме Ви къде е Вашето становище относно съкращенията в предприятието?! и къде отиде гласувания проект одобрен от общото събрание?!

 

СС ФЕ Подкрепа