Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

Днес се подписа новият Колективен Трудов Договор в Топлофикация София ЕАД 18.08.2020г

Подписването на новия Колективен трудов договор е факт от днес. Благодаря на колегите от Топлофикация София, на представителите на ССФЕ Подкрепа и на профсъюзните организации за градивния подход и активния диалог. Надявам се в рамките на този договор доброто ни партньорство да продължи, за да осигурим здравословна среда на работа в дружеството. Всички ние сме натоварени с отговорността да гарантираме качествени услуги за потребителите. Това може да се случи само с добър екип от професионалисти. Разчитам и вярвам на колегите ни! Александър Александров.