Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

ОБЩ ПРОЕКТ ЗА КТД СЪС СЕБ - МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Колеги след постигната договореност със СЕБ имаме реалната възможност да направим едно съвсем ново споразумение за колективно трудово договаряне ..

Искренно се надявам да бъдете активни и с много нови предложения

Форуми: