Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

На 09.09.2013г. стартираха преговори с работодателя

Възоснова на подадено писмо с рег. индекс К-1639/20.08.2013г. е започнат социален диалог с цел подобряване условията на труд, заплащане и безпосноста на труда .Предложенията от СС ФЕ "ПОДКРЕПА" са подадени в писмен вид и ще бъдат обсъдени на следващата среща, която е предвидена за 30.09.2013г.