Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

НА 08.05.2014Г. БЕШЕ ПОСТИГНАТА ДОГОВОРКА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ..