Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

Инициатива за промяна на КТД

Поехме инициатива за промяна на КТД и специално член 43, по зададената тема до момента са проведени две стрещи с ръководството, на които бяха поставени сериозни въпроси относно изпълнението и тълкуванията по този член.Синдикалните организации страна по КТД изразиха ясно несъгласието си с методиката и начина на прилагане без ясни разписани правила на споменатия член.На срещите предложихме да отпадне като текст чл.43 или да се доразвие, като не се дава възможност за използването му като"тояга" в ръцете на ръководството без ясно обосновани и доказани аргументи.