Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

Преговори за заплати

Както ви уведомихме се провеждат разговори за увеличаване на работните заплати , диалога между работодател и синдикати вървят усилено и скоро ще има положителни резултати, благодарение на разбирателството и взаимното уважение между страните.