Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

ОБЩ ПРОЕКТ ЗА КТД

колеги, уведомяваме ви че беше подаден общ проек за КТД между трите синдиката съществуващи в Топлофикация Сифия Началото на преговрите вече започна , като точките които са спорни се оставят за по късен етап,