Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

Някой от нашите предложения в новия проект за КТД

Тук можете да научите нашите предложения за нов Колективeн трудов договор (КТД).


Предложенията са свързани с  определянето на минималната основна месечна работна заплата, допълнителните трудови възнаграждения, допълнително здравно осигуряване на всички работници и други.

Файлът с предложения е приложен по-долу.