Site logo

СС ФE Подкрепа Заедно сме силни.

Вие сте тук

АПЕЛ ЗА ДОСТОИНО ЗАПЛАЩАНЕ

АПЕЛ КЪМ ТРУДЕЩИТЕ СЕ НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ „ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ“ Организацията на трудовия процес и правилното прилагане на нормативните изисквания свързани с работното време винаги са били обект на дискусия от страна на синдикатите в търсене на решения за недопускане на нарушения. Все повече расте недоволството и се увеличават сигналите за нарушения свързани с неосигуряване на почивка ,незаплащане на изработения труд, нерегламентирано полагане и отчитане на извънредния труд и прикриването му.Множество са примерите за погазване правата на работещите в страна Необходимо е отговорните държавни институции да изпълнят изискванията по конвенция 1 на МОТЮ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ДА ПОДКРЕПЯТ НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА - С настояване за промяна на заплашането за нощен труд и за времето на разположение - За сумирано изчисляване на трудз - За реалното отчитане и заплащане на положения труд